ผ้าป่าโรงเรียน
ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา
อาคารโรงอาหาร ณ ปัจจุบัน
สภาพเริ่มทรุดโทรม
หลังคาเตี๊ยถ่ายเทอากาศได้ไม่ดี
สถานที่ก่สร้างโรงอาหารหลังใหม่ ก่อนดำเนินการทอดผ้าป่า ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
ปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
ปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
ปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง ถ่ายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

ขึ้นโครงสร้างหลัก ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ขึ้นโครงสร้างหลัก ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
ขึ้นโครงหลังคา ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554
ขึ้นโครงหลังคา ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554
ขึ้นโครงหลังคา ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554
กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ 20 มิถุนายน 2554
กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ 20 มิถุนายน 2554
กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ 20 มิถุนายน 2554
กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ 20 มิถุนายน 2554
พิธิเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ 8 พฤษภาคม 2554

คลิกดูรายชื่อคณะกรรมการ

ติดต่อโรงเรียนเวลาราชการ โทร/Fax   038 - 502057     E-mail : hinrae@hotmail.com

หรือติดต่อ  ผ.อ.พรศักดิ์  เปี่ยมเจริญ   โทร  089 - 0467008

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ